Neznamená to však, že ľudia sa nevedia nikdy rozumne a informovane rozhodnúť: jasné, že vedia. Ide len o to, že naše mozgy nám v snahe pomôcť pri rozhodovaní kladú do cesty mnoho prekážok. 

A keď sa nám ako jedincom darí rozhodovať sa zle, predstavte si, o koľko je to horšie, keď máme o niečom rozhodnúť spolu s ďalšími ľuďmi. Sme sociálne tvory a naozaj veeeľmi neznášame pocit, že sme iní ako ostatní v skupine. A preto sa často rozhodujeme v rozpore s našimi inštinktmi len preto, aby sme zapadli. 

Tom Phillips: Ľudstvo