Dokáže Ježiš vtipkovať aj na vlastný účet? Ak nie, čo je to vlastne za človeka? 

John Eldredge: Neodolateľný rebel