Behanie nás nerobí lepšími, ako sú ostatní ľudia, ale zvyčajne nás robí lepšími, ako by sme inak boli. 

Scott Douglas: Malá červená kniha o behaní