Je to pre mňa priťažké a chcem sa vzdať. Nespolupracujem. Nechtom ukazuje na papieri slová. 
„Namiesto r skús povedať d, dobre? Pôjde to?“
Artikuluje. Nahlas mi predvádza jednotlivé slová. 
Račkujem, nie som hluchá.
„A teraz ty.“
„Tdnka, tdpaslík, tdalala.“
„My máme ale lenivý jazýček!“
Nie my, ale ja, ty kdava, v duchu použijem prvú nadávku v živote, ktorú ma pred časom naučil Kivi.

Katarína Vargová: Šura