Anselm Grűn je relatívne známym kresťanským autorom. Je benediktínskym mníchom, má doktorát z teológie a práve jeho inteligencia a schopnosť rozjímať podstatné udalosti života je cítiť zo všetkých jeho kníh. Nie všetky sú ale vhodné na cestu autobusom do práce alebo do školy, pretože si vyžadujú pozornejšie čítanie. Táto kniha však nie je čisto jeho dielom. Spoluautorom je Friedrich Assländer. Autor niekoľkých publikácií zameraných na management. Najskôr pracoval ako manager vo viacerých veľkých firmách, v súčasnosti sa zameriava na školenie ľudí, ktorí sú zodpovední za riadenie firiem a ich oddelení.

Read more