Anselm Grűn je relatívne známym kresťanským autorom. Je benediktínskym mníchom, má doktorát z teológie a práve jeho inteligencia a schopnosť rozjímať podstatné udalosti života je cítiť zo všetkých jeho kníh. Nie všetky sú ale vhodné na cestu autobusom do práce alebo do školy, pretože si vyžadujú pozornejšie čítanie. Táto kniha však nie je čisto jeho dielom. Spoluautorom je Friedrich Assländer. Autor niekoľkých publikácií zameraných na management. Najskôr pracoval ako manager vo viacerých veľkých firmách, v súčasnosti sa zameriava na školenie ľudí, ktorí sú zodpovední za riadenie firiem a ich oddelení.

Títo dvaja autori, kde jeden do knihy prináša pasáže zamerané na aplikáciu time managementu v živote a cvičenia, metódy a postrehy pre lepšie zvládnutie povinností a druhý obohacuje knihu objasňovaním úlohy času v živote človeka z duchovného (spirituálneho) pohľadu, prinášajú nový pohľad na riadenie vlastných činností, efektivitu práce a života samého.

Ak Vám niečo hovoria metódy GTD (Getting things done), Pomodoro alebo metódy prezentované v knihe 7 návykov skutočne efektívnych ľudí, potom ste aspoň troška zabŕdli do rozšírených rád, ako zvládať efektívne využívanie času.

Nejaký múdry ujo povedal: „Výzvou nie je time management, ale management seba samého.“ Práve to robí túto knihu takou výnimočnou. Nezameriava sa iba na efektivitu v profesionálnom a osobnom živote, pretože i keď všetko navonok funguje, v duši môže byť neporiadok.

Rozšírené metódy time managementu upozorňujú, že je dôležité mať vytvorený rebríček hodnôt. Konkrétne, ako radí David Allen, autor metódy GTD, je dobré mať vytýčené ciele, pre rôzne časové obdobia.

Cieľom je cesta.

Začína sa najvzdialenejšími časovými horizontmi. Ako si predstavujem seba o povedzme 30 rokov. Postupne sa dostávam v plánovaní z rokov na mesiace, týždne a dni. Tým, že autori v tejto knihe pridávajú k životu nielen osobný a profesionálny, ale i duchovný rozmer, získava i samotný time management odlišnú podstatu. Je výrazný rozdiel v plánovaní pracovných činností v horizonte rokov a horizonte večnosti. Pre mňa osobne to bol úplne odlišný pohľad na celkovú oblasť managementu.

Výsledkom aplikácie hociktorej metódy má byť usporiadanie činností počas dňa tak, aby mal človek dostatok času i na odpočinok a nedošlo uňho k preťaženiu a vyhoreniu. Rady v tejto knihe odporúčajú začleniť zvolnenie tempa a vytváranie prestávok ako rituálov počas dňa. Nemajú byť teda výsledkom, ale spôsobom ako nakladať s časom. Vychádzajú z pravidiel benediktínskeho rádu, ktorý majú deň členený podľa jednotlivých častí breviára a celý deň rozdeľujú na prácu a oslavu Boha modlitbou.

Keďže Friedrich Assländer sa zameriava na školenie managerov a ľudí, ktorí denne prichádzajú do kontaktu so zákazníkmi a v závere uvádza zopár postrehov k tejto téme. Napríklad ani každodenný telefonický kontakt v práci by nemal byť braný ako „bežný“. Ak chceme mať z neho čo najviac, treba sa naň aspoň chvíľku pripraviť. Podobne radí pristupovať k všetkým „bežným“ veciam.

Podstatný je vždy iba jeden krok – ten nasledujúci.

Podstatné na knihe je, že ju nemusia čítať iba ľudia, ktorí majú problémy s efektivitou a nie sú zahltení povinnosťami 25 hodín denne. Rovnako to nie je kniha zameraná výhradne na kresťanov. Hoci sú obaja autori hlboko veriaci, nebránia sa využívať poučenia a príbehy iných náboženstiev.

(Dúfam, že som nikomu nespôsobil ujmu častým používaním spojenia time management. Osobne mi to prišlo prirodzenejšie. V prípade osobných problémov prosím prečiarkať a použiť obľúbený termín. Ďakujem)

— článok vyšiel v časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Time management jako duchovní úkol si objednajte na Zachej.sk

SaveSave

SaveSave