Allana znepokojilo, keď pochopil, že pravda – rovnako ako inteligencia – stráca pôdu pod nohami. Kedysi bolo oveľa ľahšie určiť, čo je pravda a čo nie. Pálenka je dobrá. Dva a dva nie je päť.

No keďže ľudia akoby sa prestali zhovárať, vyhrával ten, kto najčastejšie opakoval jedno a to isté. Najtalejntovanejší sa dokonca zdokonalili do tej miery, že si dávali záležať, aby znova a znova citovali sami seba. V niekoľkosekundových intervaloch.

JONAS JONASSON: Stojedenročný starček, ktorý sa obával, že priveľa myslí