Človek nerozumný (Homo stultus) Poddruh človeka rozumného. Vyznačuje sa rozhodovaním výlučne na základe rozumu.