Technológie

The Case of the 737 MAX

V tomto dlhšom článku (počítajte s cca 30 minútami na jeho prečítanie) sa dozviete viac o tom, prečo došlo (alebo mohlo dôjsť) k leteckým nehodám lietadiel Boeing 737 MAX. V skratke (ale naozaj skratkovite) je to kvôli tomu, že inžinieri chceli nedostatky hardwaru zachrániť softwarom – zväčšili motory, aby spravili používanie týchto lietadiel ekonomickejším, čo malo ale výrazný vplyv na správanie lietadla. Preto chceli softwarovo ošetriť možné neštandardné situácie – avšak bez úplného zásahu pilota. Software ale nie je vždy 100%-ný. V tomto prípade to malo za následok niekoľko stoviek životov. 🙁

Manažment

OKR (Objectives & Key results) je technika riadenia firiem, projektov a ľudí, ktorá využíva na dosahovanie ambiocióznych cieľov čiastovkové merateľné výsledky. Super je to celé vysvetlené v knihe Measure what matters od Johna Doerra. Ak máte túto knihu už za sebou, tu je pár článkov na rozšírenie znalostí (pretože princíp je síce jednoduchý, ale konkrétna aplikácia vo vás vyvolá nemálo ďalších otázok)

What are some examples of pairing quantity and quality key results?

Tu je podrobnejšie a na príkladoch vysvetlené, prečo je doležité zohľadnovať v rámci OKR aj kvalitatívne a nielen kvantitatívne výsledky. Stručne: lebo čísla nie sú vždy to najdôležitejšie.

How to Improve OKRs When They’re Not Working

Teória hovorí, že na to, aby OKR začali vo firme fungovať, treba s nimi absolovať aspoň 4 cykly (ideálne 4 kvartály). My sme vo firme v polovici tretieho cyklu a občas je to trocha frustrujúce. Buď sa nám nedarí ciele dobre nadefinovať alebo splniť alebo sa s nimi zžiť… Tu je 7 jednoduchých bodov, ktoré je dobré si občas pripomenúť a znížiť tak pocit frustrácie.