Tri rozhovory Štefan Hríba s význanými českými kresťanskými… ľuďmi. Pretože sú to všetko ľudské rozhovory o Bohu a svete okolo nás. Prinášajúce vzácen názory, s ktorými sa bežne nemusíte stretnúť. Tu je iba pár úryvkov na ochutnávku.

A hriech? Čo je to hriech? Etymologicky je to skomolenina latinského error – chyba, omyl. Toto je podstata hriechu. Ale aký omyl? Vychádza to z kresťanskej koncepcie človeka, ktorý má na to, aby bol dobrý. Má na to svojou inteligenciou, slobodou, vôľou voliť čin tak, aby ním skrásnel. Ak to ale nespravím, tak som kdesi spravil chybu, dopustil sa omylu, urobil som hriech. O to ide. Podstata hriechu je omyl v úlohe alebo v pochopení. Mohol som, ale nechcelo sa mi, alebo som si našiel iný dôvod. V tom spočíva hriech ignorovania. Hriech musí byť z definície vedomý. Musím vedieť, že robím zlo a že ho môžem aj neurobiť. 

Boh, ako hovorí Benedikt XVI., nič nemá, on iba je. To je Darca, naplnený jedinou túžbou, a tou je moje dobro. Toto je láska. Filozof Josef Pieper to krásne vyjadril v knihe Čo je láska: „Milujem ťa sa dá povedať aj inak. Je dobre, že si.“ Toto je môj boh, ktorého mi zjavil Ježiš Kristus. Toto je môj Boh, ktorý sa mi zjavuje, keď spolu niečo podnikáme.

Takže teraz, keď tu takto sedíme, si Boh myslí: „Ej, chlapi, dobre, že ste?“

Presne tak. Dobre, že ste, vy ste moje dobro. Nieže vám to len prajem, vy ste moje dobro. Toto je láska. A toto je to, čo pozýva nás všetkých zatiahnuť na hlbinu. 

Vyvíja sa forma. A ak sa nebude vyvíjať a meniť forma, zradíme obsah. Pretože obsah a forma sú hlboko spojené. Toto je vec, ktorú krásne zdôraznil pápežom Benediktom XVI. blahoslavený kardinál John Henry Newman. Napísal veľkú knihu o vývoji dogmy. A jasne ukázal, že ak budeme hovoriť o kresťanstve spôsobom, akým o ňom hovorili a ako ho podávali naši dedovia, hovoríme niečo úplne iné než naši dedovia, pretože jazyk sa vyvíja, forma sa mení, my sa vyvíjame, kontext sa mení. Ak chceme byť naozaj verní obsahu, tak musíme stále meniť a reinterpretovať formy nášho myslenia. Práve pre vernosť obsahu. Nevernosť obsahu znamená lipnúť na starých formách. A v takom príprade zradíme obsah. Toto je veľmi dôležitá vec, ktorú katolícka teológia zdôrazňuje, a ktorú by sme si mali uvedomovať.