Companies Are Now Making Innovation Everyone’s Job

Inovácie a zlepšenia sa stávajú súčasťou pracovnej náplne čoraz väčšieho počtu zamestanncov vo firme. Všeobecne. Pretože ak chce firma prežiť a nie len prežívať, musí inovovať, musí sa zlepšovať.

Reálna výzva už nemusí byť v tom, ako inovovať, ale kto bude na zlepšeniach pracovať? Ako môžu ľudia zároveň dodávať svoje každodenné výsledky a zároveň pracovať aj na možných zlepšeniach? To je, zdá sa, otázka, na ktorú treba nájsť odpoveď.

But if innovation is now everyone’s job, who owns job training?

The answer isn’t “everyone,” and it’s certainly not the CEO. C-suites oversee, but rarely run, innovation implementations. Increasingly, the organization’s innovation champions and evangelists are becoming its “innovation trainers.”

They’re not just leading by example, they’re innovating by example.

https://hbr.org/2016/01/companies-are-now-making-innovation-everyones-job

Best Practices for Effective Kaizen Management

Kaizen je dvojzložkový. Jednak zahŕňa neustále drobné zlepšenia, ktoré firmu posúvajú ďalej, a zároveň dáva zamestnancom možnosť tieto zlepšenia hľadať, vymyslieť riešenie a samostatne alebo s pomocou ho zrealizovať. Tento článok ponúka 5 “best practices”, na ktoré sa oplatí pri kaizen managmente myslieť:

  1. Fokus na proces, nie na cieľ

Process oriented management looks at the big picture, while goal oriented management is more narrowly focused on the short term.

  1. Zapojenie zamestnancov do rozhodovacieho procesu

Kaizen management includes employees in the improvement process from identification through implementation to recognition. Seeing their position in the company validated gives them the confidence and motivation to continue looking for more opportunities to improve.

  1. Časté malé rýchle výhry

Employees are encouraged to seek opportunities for change that are low-risk and low-cost. This enables change to be affected quickly, creating a momentum that carries through to the next project

  1. “Robte to lepšie, spravte to lepšie”

Kaizen management assumes that every element of a company can be improved. Instead of thinking up reasons why something can’t be done, they’re urged to ignore conventional limitations and figure out how it can be done.

  1. Eliminácia mrhania vo všetkych formách

Every action should add some value to the company, and empoyees are encouraged to look for ways to increase efficiency and reduce waste.

https://blog.kainexus.com/improvement-disciplines/kaizen/best-practices-for-effective-kaizen-management