Viete v čom je rozdiel medzi ľudskou a Božou láskou? V jedinom slovku. Namiesto „už“ je „ak“. Boh nás má rád „už“, ľudia „ak“.

Max Kašparů: O bludných kruhoch a bludných kameňoch