Neviem, či vám niečo hovorí meno Max Kašparů. Osobne som toto meno pred prečítaním jeho knihy registroval, ale nemal som ho spojené s ničím konkrétnym. Vedel som, že existuje, že sa pohybuje v podobnej intelektuálnej kresťanskej spoločnosti ako biskup Halík, ale to bolo tak všetko. Aj preto som si tentoraz vybral knihu od neho.

 

Na úvod dám zaujímavý fakt, ktorý ma ohromil. Max Kašparů je zapísaný do českej knihy rekordov ako držiteľ najväčšieho počtu vysokoškolských titulov. Keď napíšem jeho meno aj so všetkymi titulmi, ktoré získal, vyzerá to takto: Prof. PaedDr. ThDr. MUDr. et MUDr. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., dr. h. c. Cool, však? Zaujímvavé sú aj činnosti, ktorým sa venuje: je psychiatrom, pedagógom, člen sekulárneho rádu želivských premonštrátov, gréckokatolícky kňaz a esperantista.

A aj napriek tomu ako sofistikovane a dôležito môže teraz vo vašich očiach vyzerať (nemusím si klamať, budí to rešpekt), po prečítaní jeho knihy mám z neho pocit, že on sám si až taký dôležitý nepripadá. Na múdrych a vzdelaných ľuďoch je totiž pre mňa fascinujúce, že dokážu hovoriť a písať veľmi jednoducho a jasne. Nad čitateľa sa nevyvišujú, pretože to nie je dôvod, prečo píšu knihy a články. Ich poslaním je pomáhať ostatným pochopiť nejasné zákutia života, a tak prispievať k lepšiemu spoločnému fungovaniu.

Vydal viac ako dve desiatky kníh v češtine a slovenčine. Ja som si vybral to, čo som našiel v kníhkupectve a o čom som prepodkladal, že by mohlo zaujímať (a teoreticky aj tých, ktorí budú čítať túto recenziu) a priznám sa, že som zo začiatku nebol úplne presvedčený o správnej voľbe. Ale po prečítaní tejto 80 stranovej brožúrky som dospel k názoru, že kniha O bludných kruhoch a bludných kameňochsíce nehovorí priamo o živote mladých ľudí, ale určite sa ich týka. Venuje sa totiť základným veciam, o ktorých je ľudský život.

Na otázku „O čom je ľudský život“ však existuje jedna spoločná odpoveď pre všetkých obyvateľov našej planéty:
Ľudský život je o vzťahoch.

Max Kašparů sa v knihe vyjadruje z psychologického hľadiska (keďže má veľa skúseností zo svojej praxe psychológa) k téme vonkajších vzťahov medzi ľudmi a k vnútorným stavom človeka, ktoré prežíva. Preberá jednotlivé prostredia, v ktorých sa pohybujeme (rodina, škola, práca, kamaráti), pomenováva dobré a zlé aspekty vzájomnej interakcie a dáva rady ako pomôcť nielen sebe ale aj ostatným.

Boh na rozdiel od sériových výrobcov tvorí originály. Na celej planéte nie sú dva stromy podobné. Rovnako je to aj s ľuďmi. Každý človek je ideálnym originálom. Možno niekomu pomôžu nasledujúce tri rady.
Neberte názory druhých na vašu osobu tak vážne!
Neberte tak často vážne ani sami seba!
Majte občas tendenciu urobiť si zo svojich komplexov žart.

Túto knihu by som nezaradil vyslovene do náboženskej litertúry, hoci autorom je grékokatolícky kňaz. Je to skôr psychologická literatúra, ktorá má presah do náboženstva a občas sa naň odvoláva. Prečo by ste si ju teda mali prečítať? Pretože ľudský život je o vzťahoch. O vzťahu s ľuďmi, o vnútornom vzťahu k sebe samému, o vzťahu k Bohu. Treba sa starať o zdravie každého jedného z nich.

Viete v čom je rozdiel medzi ľudskou a Božou láskou? V jedinom slovku. Namiesto „už“ je „ak“. Boh nás má rád „už“, ľudia „ak“.