Bratia a sestry, musím sa priznať, že hriech, ktorého som sa počas dlhého života v službách našej matky cirkvi bál väčšmi než čohokoľvek iného, bola istota. Istota je veľká nepriateľka jednoty. Istota je smrteľná nepriateľka tolerancie. Ani Kristus si na konci nebol istý. ‚Eli, Eli, lama sabachtani?‘, zvolal v agónii o deviatej hodine na kríži. ‚Bože môj, Bože mô, prečo si ma opustil?‘ Naša viera žije, pretože ide ruka v ruke s pochybnosťou. Keby existovala iba istota a nijaké pochybnosti, nebolo by tajmostva ani potreby viery. 

Richard Harris: Konkláve