Toto je pár článkov, ktoré poslúžia na priblíženie alebo pripomenutie toho na čo je metóda OKR (Objectives and Key Results) dobrá. Viac informácií ale dostanete priamo v knihe Measure what matters a úplne najviac, keď si to skúsite sami 🙂

What Are OKRs? Explanation And Examples

Na začiatok jednoduchý a krátky článok o podstate OKR.

OKRs and MBOs: What’s the difference?

Na zvýraznenie rozdielu medzi manažmentom pomocou cieľa (MBO – management by objectives) versus cieľa a čiastkových výsledkov (OKR – objectives and key results) je tu toto PDF. Vhodné hlavne pre tých, ktorí s OKR začínajú alebo si potrebujú ešte trocha utriasť OKR myšlienky.

OKR vs KPIs, What is the Difference?

Ak sa vám zdá, že toto od niekaľ poznáte, ale voláte to KPI, tuná je zdôvodnenie, preto je OKR iné ako KPI.

Strategy is the process of deciding your destination. It helps you decide where you want to go.

OKR is your GPS, the navigational system of your car: it will help you track if you are on the right path, and course-correct if needed. And just like a GPS, OKR does not help you decide the destination, and it will not help you formulate your strategy.

Monitoring KPIs are the dials on the dashboard of your car – they tell you if everything else is OK.

Cascading top-down OKRs: What are some examples?

Celkom zaujímavá a dôležitá charakteristika OKR je možnosť ich „kaskádovania“. Tu sa dozviete o tejto myšlienke viac.

In his book, „Measure What Matters“, John Doerr wrote, “cascading makes an operation more coherent.”

Cascading OKRs enables a company to maximize its performance by moving forward together.

While this article focuses on top-down cascading OKRs, it’s important to note that healthy organizations should aim to strike a balance between top-down and bottom-up goals.

Common OKR mistakes when writing them

Ako si byť istý, že moje OKR sú nastavené správne? Najjednoduchšie je odpovedať si na otázku Are you really measuring what matters?. Ak ale odpoveď na túto otázku, nestačí, tento článok v krátkosti rozoberá 6 najbežnejších chýb, ktoré sa pri nastavovaní OKR vyskytujú

  • nesprávne rozlišovanie medzi záväznými (commited) a ašpiratívnymi (aspirational) OKR
  • business-as-usual OKR
  • opatrné ašpiratívne OKR
  • sandbagging
  • ciele, ktoré prinášajú nízku pridanú hodnotu
  • nedostatočné KR pre záväzné O

Jednotlivé chyby sú konkrétnejšie rozpísané v článku.

Office Operations OKRs: What Are Some Examples?

Ako nastavovať OKR na oddeleniach, ktorých činnosti nevytvárajú novú pridanú hodnotu ale sú skôr podporou pre ostatné oddelenia? Treba si uvedomiť túto podstatu ich činnosti a stavať na nej.

Admin teams aren’t working toward a sales goal or developing a product, but they are building something valuable—a functioning and efficient office.

V tomto článku sa vám možno dostane niekoľko ideí ako sa na celú vec pozrieť z iného OKR uhla.

Avoiding Common Pitfalls in the OKRs Cycle

The OKRs methodology is not only a way to put metrics against a few goals, it is both 1) a critical thinking framework and 2) an ongoing discipline. Companies only realize the full value of OKRs when they do both of these two things.

Implementation of OKRs with a number of companies has crystallized three major steps:
1) setting objectives and key results,
2) holding check ins and reviews, and
3) reflecting on each key result to capture lessons learned as we reset the objectives and key results for the next period.
Each step has some elements to watch out for. Here are some recommendations for avoiding the common pitfalls at each step.

How Google Uses Sales OKRs to Drive Sustainable Results

Na záver motivácia ako OKR funguje v realite jednej divízie Googlu. Viacero success stories nájdete v knihe Measure what matters. 😉