„Ale to, že Ján XXIII. je dobrý pápež, povedali noviny a ľudia si to potom osvojili.“

„Správne. Noviny učia ľudí, ako majú zmýšľať,“ vložil sa do debaty Simei.

„Čiže noviny sa riadia tendenciami ľudí, alebo ich samy vytvárajú?“

„Jedno aj druhé, slečna Fresia.“

Umberto Eco: Nulté číslo