Nepríde vám názov “Neodolateľný rebel” akoby od Steelovej alebo z vydavateľstva Slovenský spisovateľ? Prvé čo mne pri tom napadlo, nemalo vôbec súvis s kresťanskou literatúrou, ale skôr s typickými harlekýnkami, ktoré majú tak rady naše mamy. Ale pozor – prekvapenie – kniha je o Ježišovi. A to dokonca o Ježišovi, ako ho možno nepoznáme.

What would Jesus do?

Všetkým nám sú dobre známe pasáže z evanjelií, kde Ježiš uzdravuje, zázračne rozmnožuje jedlo, káže v chrámoch a na vrchoch. Dennodenne ho vidíme vyobrazeného na kríži, obrazoch, vo filmoch a v vnímameho ho ako Boha, ktorý prišiel medzi nás. Ale koľkokrát sme si s vážnosťou položili otázky typu: Robil by si Ježiš selfinky? Chodil by autom alebo vlakom? Ako by vyzeral jeho profil na facebooku? Mal by mobil od Apple alebo Android (alebo snáď Windows Phone)? Akú politickú stranu by volil?

Dokáže Ježiš vtipkovať aj na vlastný účet? Ak nie, čo je to vlastne za človeka?”

Lebo Ježiš bol človekom. Keď bol malý, musela ho Mária prebalovať. Neskôr ho musela učiť rozprávať, chodiť, jesť… Lebo Ježiš bol človekom. Toľkokrát sa na to zabúda a pritom je to také dôležité. Autor to komentuje slovami, že niektorí ľudia pokladajú Ježiša ako dieťa za

superbejby. Toto dieťa evidentne nikdy nezašpinilo plienku. Je plne pripravené zaujať post premiéra. Prečo ma to tak nahnevalo? Pretože keď stratím Ježišovu osobnosť, stratíme aj samotného Ježiša.”

Predstavte si, že…

To, akým štýlom Písmo hovorí o tom, čo Ježiš spravil a povedal, necháva veľký priestor na predstavivosť ako sa Ježiš pri to tváril, aký tón hlasu použil, aký postoj zaujal… Podľa jednej scény sa nedá určit, akým presne Ježiš bol. To je ako súdiť človeka len na základe jednej skúsenosti. Ale John Eldredge pre nás nachystal dávku postrehov, ktoré si uvedomil, keď si spojil všetky dôležité evanjeliové pasáže dokopy a sústredil sa aj na zdanlivo nepodstatné detaily.

Napríklad nám dobre známy zázrak na svadbe v Káne. Mária Ježiša upozornila, že došlo víno a mohol by s tým niečo spraviť. Mohol teda premeniť pár fliaš, aby sa už svadobčania veľmi neopili a ďalej neriešiť. On ale prišiel s takmer (podľa prepočtov Johna Eldredga) tisíc fľašami kvalitného vína. Zdá sa byť ten počet neprimeraný a pre kresťana nevhodný? A nebolo by skôr nevhodné nechať svadobnú rodinu v hanbe, že nevedia zabezpečiť občerstvenie na hostine?

Toľkokrát môžeme naraziť na rôzne príkazy, zákazy a nariadenia. A väčšina z nich majú svoje opodstatnenie. Ale naozaj to platí za každých okolností? Ako autor na základe Ježišovho pozemského života konštatuje, občas je svätosť nahrádzaná dodžiavaním pravidiel. Ak by Ježiš slepo dodržiaval pravidlá, neuzdravoval by v sobotu, nerozprával by sa so Samaritánkou, nezasahoval by do zabehnutých židovských tradicíí a z jeho učenia by nám z nezostalo nič.

Záver

Táto krátka recencia nedokáže obsiahnuť všetky postrehy, ktoré nám John Eldredge v knihe Neodolateľný rebel naservíroval. Jedna skupina ľudí s ňou bude súhlasiť, druhá pôjde proti nej a bude ju považovať za rúhanie, pretože niektoré názory sa môžu zdať až príliš odvážne. Každopáne by sme sa nemali báť pozerať na veci z rôznych pohľadov, pretože cez úzky otvor okna izby nedokážeme sledovať celú krásu sveta vonku. A každý jeden pohľad môže byť pri správnom postoji iba obohatením.

— článok vyšiel v časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Neodolateľný rebel si objednajte na Zachej.sk