Ak ste o autorovi ešte nepočuli, tak Elias Vella je františkán minorita z Malty. Stihol už byť provinciálom minoritov, správcom farnosti, arcibiskupským delegátom a v súčasnosti pôsobí ako diecézny exorcista. Popritom vedie semináre, prednášky a exercície po celom svete. V našich končinách ho ľudia poznajú ako autora viacerých kníh, ktoré už sú preložené do slovenčiny a češtiny.

Troška teórie

Výstup na horu manželstva je podľa mňa dokonalým názvom, ktorý v sebe vystihuje všetko to, o čom vzťahy a samotné manželstvo je. Tak ako sa samotný výstup skladá z dvoch fáz – prípravy a samotného pochodu, je aj kniha rodelená do dvoch častí – teoretický základ a objasnenie pojmov (to, čo si treba objasniť a uvedomiť, aby sme boli na rovnakej vlne) a manželstvo v praxi (s čím sa môžeme počas putovania stretnúť  a na čo si dávať bacha).

Keď sa rozprávam so snúbencami, vždy im kladiem otázku: „Prečo sa chcete vziať?“ Žena odpovie (vždy odpovedá prvá): „Preto, že chcem byť milovaná.“ Muž dá tú istú odpoveď: chce sa oženiť, pretože chce byť milovaný. Ale ak to má byť takto, kto bude milovať? Predstavte si, že títo istí dvaja vojdú do kuchyne. Muž povie: „Som tu, aby som sa najedol.“ To isté povie žena. No a základná otázka znie: „Kto bude variť?“

Môže to znieť teoreticky, ale…

V prvej časti sa dozvieme o podstate a princípoch kresťanského manželstva – prečo vlastne niečo také existuje, čo to znamená mať povolanie k manželstvu, či vôbec potrebujeme prijať nejakú sviatosť manželstva, prečo je manželstvo cestou a nie cieľom, kde v Biblii môžeme nájsť vzory a značky, ktoré nám môžu na našej ceste pomôcť… Občas sa čítanie môže zdať až príliš teoretické (aj keď páter Vella píše veľmi čítavo a vôbec nie suchopárne), ale nie je to časť, ktorú by ste mali preskočiť.

V manželskom páre nosí každý odlišné okuliare a pozerá sa na druhého cez tie svoje. Nie je dôležité zisťovať, kto z nich má pravdu a kto nie, hádať sa a dokazovať, kto sa mýli, dôležité je prijať jednotu napriek odlišnosti. Je smutné, že veľa manželov si to neuvedomuje a ich manželstvo končí rozpadom.

Jedno manželstvo, dvaja ľudia

Elias Vella píše druhú časť s nadhľadom psychológa, ktorý pomáhal s riešením problémov už nejednému manželskému páru a vie, že za zatvorenými dverami bytu alebo domu to väčšinou nie je v štýle “žili šťastne až do smrti”. Pripadalo mi to, akoby som si na papier napísal slovo “manželstvo”, ale v každej kapitole som ho vyslovoval inak: komunikácia, porozumenie, ústupky pre vzájomné dobro, spoločné riešenie konfliktov, prijatie daru detí, spravodlivé rozdelenie úloh v rodine, vzájomné darovanie sa… Jedno manželstvo, dvaja ľudia, tisíce možných situácií.

Zamilovať sa je niečo, čo sa stane. Ale milovať je rozhodnutie.

Ešte by sa patrilo povedať, že kniha nie je určená iba manželom alebo snúbencom, ale každému, koho aspoň trocha zaujíma, ako to v tom manželstve asi funguje. Alebo prečo to niekomu v tom manželstve nefunguje a ako prispieť k náprave (a ako bonus každej kapitoly je na konci modlitba vyjadrujúca vďaku alebo prosbu za manželstvo a veci s tým súvisiace).

Táto kniha by mala byť zavedená ako povinná literatúra v predmanželskej náuke. A niektoré vybrané kapitoly do prípravy na sviatosť birmovania. A určite by mala byť medzi odporúčanými knihami pre páry, ktorým končí životnosť zaľúbenia a dostávajú sa do ďalšej fázy, kedy sa rozhodujú čo ďalej. Čítajte. 🙂

— článok vyšiel v časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Výstup na horu manželstva si objednajte na Zachej.sk