Kníhkupectvo Zachej.sk mi venovalo knihu, od ktorej som mal veľké očakávania, pretože ju napísal Slovák, ktorý má veľa skúseností s vedením spoločenstva, vystupovaním a motivovaním mladých, je medzi nimi známy a obľúbený (a ešte sa k tomu volá aj Slovák). Po jej prečítaní som mal trocha zmiešané pocity.

Kto je Július Slovák

Inšpiratívny líder, rečník a vedúci chvál, ktorý túži vidieť zmenu v našej krajine, a to v každej oblasti spoločnosti. Založil a vedie katolícke spoločenstvo SP, je lídrom kapely ESPÉ, riadi projekt Godzone a doma je manželom a otcom dvoch synov. Toľko o ňom hovorí obálka. To, ako sa k tomuto všetkému dostal, sa dozviete v úvode knihy, kde popisuje svoj osobný aj duchovný vývoj od malého chalana až po lídra všetkých týchto spoločenstiev.

Čo je Godzone

Spomenul som projekt Godzone, ktorý síce veľká časť modernej kresťanskej mládeže veľmi dobre pozná, ale ostatnému kresťanskému svetu môže byť známy pomenej. Ako hovoria na svojich stránkach: “… jeho hlavným cieľom je evanjelizácia mládeže na Slovensku. Chcú prinášať prebudenie, zjednotenie, motiváciu, povzbudenie a silné posolstvo evanjelia atraktívnym, kreatívnym a moderným spôsobom”. Pod značkou Godzone sa organizujú Chvály, na ktorých koncertujú známe gospelové kapely, veľa rečníkov má povzbudivé prednášky alebo svedectvá a do neba sa vznesie veľké množstvo modlitieb. Okrem toho majú vlastnú Godzone TV, Godzone školu pre mladých lídrov, Godzone misie a veľa ďalších aktivít zameraných na evanjelizáciu mladých.

Aká bola kniha

A presne o tomto kniha je. O Julovi Slovákovi, spoločenstve mladých, o odhodlaní robiť veci inak a skúsenostiach zo života človeka a spoločenstva, ktorý sa o to snažil. Knihu Julo začína popisovaním toho, ako sa dostal k svojím úlohám. Od rozhodnutia teenagera cez formovanie spoločenstva SP až po vytvorenie duchovnej rodiny, v ktorej rastie každý jeden člen vďaka prítomnosti druhých. Ale ako to dosiahnuť? To sa snaží vysvetliť vo zvyšku svojej knihy.

Veľa závisí od toho, či človek dokáže snívať Božie sny, vnímať vnútorný oheň v sebe a hlavne prevziať zodpovednosť jednak za svoje správanie a potom aj za druhých, ktorí sú mu zverení.

Pre mňa je celé stvorenie jeden veľký Boží sen. Boh o tejto zemeguli sníval a stvoril svet. A nielen že ho stvoril, ale neustále ho tvorí.

Jednu z kapitol pomenoval “Zbaviť sa strachu” a začína ju myšlienkou:

Dôvera v Boha je život bez istôt z tohto sveta. Je to život, ktorý ukazuje na Boha a hovorí, že on je jediný verný.

Táto kapitola sa mi priblížila asi najviac. Strach pozná asi každý človek (okrem rozprávkového Nebojsa, ktorý ho ale nakoniec tiež spozná #spoiler), či už v škole pred skúškou, doma pri priznávaní sa k tomu, na čo nie sme úplne hrdí, v práci pri prezentovaní výsledkov… strach je známy každému. Dôležité je ale uvedomiť si, že “… potrebujeme uveriť pravde”. Pretože klamstvo plodí ďalšie klamstvo a ďalší strach. Pravda možno občas trocha bolí, ale zároveň oslobodzuje a zbavuje nás strachu.

Môj názor

Od knihy som čakal veľa a dúfal som, že bude tou kresťanskou motivačnou knihou, ktorú môžem odporúčať všade možne. Ale jedna vec mi na nej výrazne nesedela. Július Slovák sa už veľmi dlho venuje práci vo svojom spoločenstve, v ktorom majú jazyk, ktorému vzájomne rozumejú, a ktorým komunikujú aj na chválach a vo svojich piesňach. Ten je ale menej zrozumiteľný ľuďom, ktorí sa s týmto štýlom rozprávania nestretli, a teda bežnému čitateľovi kresťanskej literatúry.

Na môj vkus bolo až priveľa príbehov a vyjadrovania prevzatého zo Starého zákona. Až priveľa odvolávok na Božie kráľovstvo, kvôli ktorému sa treba zbrojiť, aby sme boli pripravení na boj. Tento jazyk je priveľmi podobný jazyku Starého zákona, v ktorom boli konflikty medzi národmi, boje, zotročovanie a nenávisť takmer súčasťou bežného života. Nový zákon nám ale priniesol porozumenie, vďačnosť, rešpektovanie a obetu. Preto treba ku knihe pristupovať s porozumením…

John C. Maxwell v jednej zo svojich kníh píše: “Hoci sa nemôžeš vrátiť a vytvoriť úplne nový začiatok, priateľu, každý môže začať teraz a vytvoriť celkom nový koniec.”

TIP: Knihu Odhodlaní zmeniť svet si objednajte na Zachej.sk

— článok vyšiel v časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže