Zamyslenia a otázky o manažmente, podnikaní a živote. Tak znie podtitul. Predstavil som presný názov publikácie, ale ja si dovolím ho poupraviť podľa dojmu, ktorý vo mne zanechal: “Ako zlepšiť manažment svojho života”. Téma ako stvorená pre novoročné obdobie, spojené s predsavzatiami a zásadnými životnými rozhodnutiami, téma pri ktorej nejeden z nás sklopí zrak, téma ktorú skoro vždy zničí naša slabá  “pevná” vôla 🙂 

Môj prológ bol pútavý, ale slušnosť káže najskôr predstaviť rečníka – autora. V tomto prípade je to, pre väčšinu asi neznámy, Ján Košturiak. Prezident a spoluzakladateľ spoločnosti Fraunhofer IPA Slovakia. Vyštudoval odbor strojárska technológia na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Dnes pôsobí ako vysokoškolský profesor, okrem iného hrdo plní funkciu otca, verí Bohu, podniká v oblasti poradenstva a koučingu podnikateľov a manažérov a okrem iného aj autorom viacerých kníh. To je to, čo na vás vybehne hneď v prvých sekundách po stlačení Enteru s jeho menom zadaným v google, ale podstatné je, že všetky tieto informácie sú dostupné z prvej ruky – priamo od neho na jeho blogoch a príspevkoch na  webových portáloch.

Literárny barter

Viete, Ján Košturiak je iný ako ostatní. Nie je ten ukážkový autor kresťanskej literatúry,ktorý píše o veľkých vnuknutiach či nevysvetliteľných úkazoch. Ako sám hovorí ,, V mojom živote neboli veľké a zlomové udalosti, horiaci ker alebo hromový hlas zhora”  V jeho písaní je ale badať niečo, s čím som sa už dlho nestretol. A to je skúsenosť, v ktorej jasne vidieť slová zakladajúce sa na reálnom príbehu. Určite presvedčil o tom, že vie čo píše. Je rozdiel medzi písaním a písaním. Košturiak píše priamo, zrozumiteľne a kvalitne. Čo znamená kvalitne? Kus textu, ktorý ti nielen niečo dá, ale zároveň ti niečo iné vezme. Volajme to zámena. Literárny barter. Jeden názor dobrovoľne vymeníš za predošlý a svoju víziu za pohľad toho skúsenejšieho.

Texty v knihe Úvahy na každý deň sú (prekvapivo) úvahami určenými na každý deň. Krátke, nazvem to “kázne”, určené pre majiteľov firiem, manažérov, team leadrov, zamestnancov, študentov… skrátka pre každého, kto má chuť nechať sa motivovať a inšpirovať nielen finančným ohodnotením od šéfa, či tučným prospechovým štipkom. Zamyslenia nie sú dlhé. Na hodnote im ale pridávajú záverečné otázky. Autor nám totiž nedáva len myšlienku alebo inšpiráciu zabalenú vo vetách. Ponúka nám viac…a viac a viac. Aktívnu spoluprácu pri formovaní vlastného názoru.

Kázne, ktoré tak nevyzerajú

V tejto knihe nájdete kázne pre ľudí zo sveta manažmentu, preto netreba čakať niečo podobné tomu, čo počúvame v kostoloch. Iné publikum si vyžaduje iné témy, autorove myslenie je kompaktné skôr s myslením obligátneho kariérneho cieľavedomého človeka a slová ako inovácia, efektivita, six sigma sú práve to, čomu by v tomto prípade veriaci ľud mimoriadne nerozumel. To ale nič nemení na duchovnom rozmere, ktorý táto kniha v sebe nesie. Viera v knihe nie je síce prezentovaná ako nástroj na dosiahnutie výborných podnikateľských výsledkov, ale ak čítate knihu s povedomím o autorovom živote a postoji, jeho myšlienky v stranách tejto knihy pochopíte v inej súvislosti a prípadne zameníte svoj starý názor za nový.

Čas, vzťahy, vzájomné rešpektovanie, životné štastie, optimálne rozloženie záťaže, koordinácia pracovných činností… oblasti, s ktorými sa stretávame denno denne. V rodine, v škole, v práci. Niekedy sa to môže nazývať úplne inak, no idea za tými činnosťami je rovnaká. Ak “Úvahy na každý deň” čítate s týmto, obohatí vás, aj keď zrovna nesedíte v kancelárii a nezodpovedáte za prácu celého teamu zamestnancov.

 

Na portáli mojpribeh.sk uverejnil Ján Košturiak svoju kresťanskú skúsenosť, kde hovorí:

Pochopil som, že zmysel podnikania nemôže byť iba zisk a peniaze, ale niečo viac – hlbší zmysel, pomoc ľuďom a tomuto svetu, trpiacemu veľkými morálnymi a ekologickými ranami.”

— článok vyšiel v časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Úvahy na každý deň si objednajte na Zachej.sk

SaveSaveSaveSave

SaveSave

SaveSave