Táto kniha s podnapisom “52 odpovedí na bežné mylné predstavy” je práve to, čo ťa môže zachrániť počas prípravy na stretko, keď Ti ani za nič nenapadne nič zaujimavé ako vhodná téma.

Karl Keating patrí medzi najvýznamnejších súčasných apologétov. (Čo je to apologéta medzi otázkami v knihe nie je, tak som si to musel vywikipédovať a vyšlo mi, že je to obranca viery proti neveriacim a obhajuje a zdôvodňuje vieru pomocou dôvodov apelujúcich na rozum.) Založil a vedie organizáciu Catholic answers, ktorá sa zameriava na zodpovedanie otázok ohľadom katolíckej viery.

52 otázok a odpovedí sa môže javiť ako malé číslo, keď sa budeme baviť o otázkach ohľadom viery. Ale autor si ale vôbec nedáva za cieľ zodpovedať kompletne na všetko čo nám vyvstane v priebehu bežného dňa. Sústredí sa na všeobecné témy, blízke ktorémukoľvek človeku bez ohľadu na jeho vieru, ktorý ale aspoň niečo málo o kresťanstve vie.

Otázky sú rozdelené do okruhov podľa oblasti, ktorej sa dotýkajú. Takto si postupne prejdete vysvetleniami podstaty učiteľského úradu Cirkvi, Biblie a omše, až sa cez ruženec a Máriine zjavenie dostaneme ku zvykom, zbožnosti a poverám. Autor sa ale nevyhýba ani kontroverzným témam, ako sú zjavenia, odnože Cirkvi a významnosť jednotlivých článkov viery v porovnaní s ostatnými.

Nášho mariánskeho rozmeru združenia sa týkajú celkom dôležité pripomienky ohľadom ruženca ako prekážky ekumenizmu a nutnosť viery katolíkov v zjavenia vo Fatime, Lurdoch a na iných miestach. Odpovede nie sú pre nás prekvapujúce. Ale ich formulácia, ktorá si nezakladá na povrchnom odvrknutí, ale pokojnom vysvetlení a objasnení, môže byť príkladom aj pre nás.

Nemôžem teda zabudnúť vyzdvinúť štýl, akým sú formulované odpovede. Karl Keating sa nesnaží za každú cenu predviesť, ako kvetnato a inteligentne vie písať. Vysvetlenia formuluje jednoducho a priamo, takže sa nedá len tak stratiť v jeho slovách. Je však jasné, že v tých niekoľko vetách nepostihne úplne všetky aspekty problematiky. A to aj zdôrazňuje. Dôležité je objaviť v sebe chuť dozvedieť sa ešte viac a študovať ďalšie zdroje, rozprávať sa s ďalšími ľudmi a klásť si ďalšie otázky. Iba tak sa môžeme posúvať ďalej.

Toto samozrejme nie je jediná správna kniha vysvetľujúca v jednoduchosti katolícku vieru a podobných kníh nájdete v kníhkupectvách alebo doma na poličkách určite dostatok (minimálne vo väčšine domásnotí prítomný Katechizmus katolíckej cirkvi). Dôležité je ich tam nenechať, ale občas zotrieť prah, prelistovať aspoň pár strán a porozprávať sa o detailoch, ktoré nie sú úplne jasné, s kňazom. (Pozvať kňaza na stretko je občas na nezaplatenie. 🙂

Tí, čo aspoň trocha zvládajú angličtinu (alebo vedia použiť translate.google.com, či iný prekladací nástroj) môžu navštíviť stránku www.catholic.com, prostredníctvom ktorej je organizácia Karla Keatinga najviac aktívna. Nájdu tu veľké množstvo ďalších zaujímavých a možno i prekvapujúcich otázok a odpovedí (Napríklad: Môžu mať katolíci doma indiánske lapače snov? Môže byť sviatosť zmierenia vysluhovaná online?)

Buďme hladní nielen po novinkách o celebritách alebo po prípevkoch našich kamarátov na facebooku, ale i (hlavne) o našej viere. 🙂

článok bol publikovanýv časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Čomu skutočne veria katolíci? si objednajte na Zachej.sk