Okolo pápeža Františka je v súčasnosti veľký “hype”. Denne je možné vidieť (minimálne u facebookvých priateľov) fotografie, na ktorých vôbec nepôsobí okázalo a neprístupne alebo čítať jeho myšlienky a vyjadrenia, ktoré sú prijímané pozitívne nielen kresťanmi. Je za tým iba práca veľmi schopného marketingového guru, ktorý vie, ako pracovať so sociálnymi sieťami? Veď predtým ako sa stal pápežom o ňom nebolo v médiách ani počuť… alebo bolo?

Názov knihy je trochu zavádzajúci. Nie je o pápežovi Františkovi, ale o Jorgem Bergogliovi, arcibiskupovi v Buenos Aires. Prečo je to rozdiel? Pretože arcibiskup sa zaoberá väčšinou životom svojej krajiny a diecézy, no pápeža ťažia a tešia starosti a radosti Cirkvi po celom svete. Autori, ktorí žijú v Argentíne sa rozprávali s argentínskym arcibiskupom a občas o témach, ktoré sú skôr bližšie obyvateľom Argentíny ako zvyšku sveta. Určite to ale nie je dôvod na to, aby ste túto knihu nečítali. Len tomu treba prispôsobiť očakávania.

Čo všetko vieme o pápežovi Františkovi? Dalo by sa povedať, že z médií už takmer všetko. Ale je rozdiel, keď o ňom čítame sprostredkované informácie, a keď si prečítame priamo jeho slová.

Spoznávanie človeka je úzko spätá z jeho výpoveďami, zážitkami, určite by sa za najsilnejšie obdobie človeka dalo považovať práve detstvo či dospievanie, ako časť, ktorá so sebou prináša, najpodstatnejšie či najovplyvniteľnejšie momenty života. Preto aj kniha začína spomínaním pápeža Františka na svoje detstvo a príchod jeho rodiny do Argentíny (Bergogliovci sú pôvodom z Talianska). Spomína na svojich rodičov a starých rodičov, na to, ako prijali jeho rozhodnutie stať sa kňazom, na roky v seminári a počas štúdia v Európe, až postupne sa dostáva do doby, keď bol menovaný ako pomocný biskup v Buenos Aires. Jeho osobnosť ľudskosti sa prejavila aj v jeho odpovediach, keď na otázky reagoval rozumne, autenticky, bez akéhokoľvek zveličovania. Nevyzdvihol seba samého, ale skôr okolnosti, Božiu pomoc a veľkú úlohu ľudí vo svete . Všetko je zachytené v skromnosti a pokore s vedomím, že ak bolo niečo dobré, nebola to iba jeho zásluha.

Vo svojich odpovediach niekoľkokrát naznačil silné puto k Argentíne, ktorá bude už navždy jeho domovom. Vyjadruje svoje obavy o jej budúcnosť no taktiež má záujem podielať sa na zmene a riešení vnútropolitických či morálnych otázok v krajine. Hoci históriu Argentíný poznám skutočne len minimálne, z Bergogliovho rozprávania mám aspoň o niečo lepšiu predstavu o jej vážnych problémoch v minulosti.

O tom, že pápež František v súčasnosti patrí medzi TOP osobnosti sveta sa nemusíme dohadovať. Ako sa tam ale dostal? Iba tým, že sa stal pápežom? Vôbec nie. Pomohlo to iba tomu, že si ho všimol celý svet. V Argentíne bol “za hviezdu” už predtým. A pritom nemá žiadne hviezdne maniere. Správa sa stále tak, ako sa správal aj v časoch keď bol ešte “len” kňazom či neskôr kardinálom.

Jeho sebakritické vyjadrenia, sú príkladom pre zrelého kresťana.

Nechcem sa chváliť,  ale je pravda, že som hriešnik, ktorého Božie milosrdenstvo mimoriadne milovalo.

Okrem potreby pracovať (lebo “práca dáva človeku význam”), zdôrazňuje nutnosť vykročiť ľuďom v ústrety a nutnosť nastoliť kultúru stretnutia. Tieto dve témy sú pilierom jeho odpovedí vo všetkých kapitolách knihy.

Pre médiá sú momentálne najdôležitejšie otázky týkajúce sa homosexuálnych manželstiev, prešľapov cirkvi a podobných tém, ktoré poznáme z bulváru. Vyskytujú sa aj v tejto knihe. A ako na ne arcibiskup Bergoglio odpovedal? Úprimne bez diplomatickej snahy zakryť pravdu o chybách, a hlavne v súlade s kultúrou stretnutia, ktorú šíri.

Pápež František je osobnosť, o ktorej vyjde ešte veľké množstvo kníh, filmov a novinových článkov. Dennodenne môžeme o ňom čítať, zdieľať inšpiratívne príbehy a obrázky, ale aktívny prístup v živote je to, čo by ho potešilo najviac. Učiť nie iba slovami, ale hlavne skutkami.

TIP: Knihu Pápež František si objednajte na Zachej.sk