Viem… od Carla Carretta som už raz v Lúčoch predstavoval jednu z jeho kníh. Prečo som sa rozhodol venovať mu svoju pozornosť už druhýkrát? Pretože tento autor je pre mňa niečím výnimočným. Tak ako sa mi pod menom Bruno Ferrerro vynoria krátke poučné príbehy (veľmi vhodné do kázní), tak double C [dabl si:] (Carlovo meno z ulice – áno, je to môj výmysel a áno je to cool) pre mňa predstavuje zamyslenia, na ktoré by som sám so svojim štýlom života neprišiel. Sú pre mňa motiváciou a návodom k hlbšiemu rozjímaniu nad Svätým písmom, vierou a každodenným životom.

Už len samotný názov knihy, Boh, ktorý prichádza, ma upútal. Jednak sa blížia Vianoce a potom je tu ešte viera v Kristov príchod na konci vekov… Ale ani jedno ani druhé necharakterizuje knihu dostatočne. Boh k nám totiž prichádza, a dennodenne sa nám prihovára prostredníctvom Svätého Písma.

Práve toto Carlo Carretto zdôrazňuje v 22 meditáciách, v ktorých sa zamýšľa nad dôležitými časťami Starého a Nového zákona spôsobom jemu vlastným. Prechádza od Adama a Evy postupne cez Abraháma a prorokov do Novej zmluvy, kde rozpráva o chlebe v podobe ktorého sa nám dal Kristus, o modlitbe Otčenáš až po poslednú meditáciu, ktorú venuje Ježišej matke Márii.

Namiesto svojich slov ale vyberiem pasáž z knihy, ktorá ma oslovila najviac.

Viera je prvým a vážnym dôkazom mojej lásky k Bohu.

Viera je clonou, lebo nie som schopný hľadieť do sveta priamo.

Viera je obdobie zásnub, keď ešte môžem povedať nie, lebo nevidím jasne, ktorou cestou sa pustiť.

Viera je ochranná stráž mojej slobody v láske. Umožňuje mi, aby som Boha miloval nezištne, aby som kráčal k nemu nie zo záujmu a smädu po jeho vlastnení, nie z túžby páčiť sa mu.

Viera je pravým dôkazom lásky. Je mojím najväčším bohatstvom, mojou jedinou silou.

Ak je Boh nekonečne veľký a prichádza ku mne ako Stvoriteľ, ja idem k nemu s pocitom vďačnosti, že som jeho stvorenie.

Ak je Boh láska a prichádza ku mne s bláznovstvom kríža, ja idem k nemu s bláznovstvom svojej viery.

Ak je Boh sloboda a prichádza ku mne s rizikom, že ho vo svojej ľudskej slobode odmietnem, ja idem k nemu s rizikom svojej viery.

článok bol publikovanýv časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Boh, ktorý prichádza si objednajte na Zachej.sk