Slovenský názov knihy s podtitulom “Božia matka v Božom slove” plne vystihuje obsah knihy. V Písme je o Márii iba pár viet a predsa je pre nás taká dôležitá. Ako sa teda môžeme o nej dozvedieť viac? Na pomoc prichádza Schott Hahn a objasňuje podstatné fakty jej života a úlohy v našej viere.

To, čo ma pri výbere tejto knihy oslovilo, nebol iba názov, ale i pozadie autora. Katolík, ktorý vyznáva rovnakú vieru ako my ZMMáci. Ale nebolo tomu stále tak. Scott bol totiž protestantom, a ako vieme, protestanti Máriu a jej úlohu vnímajú značne rozdielne (neuznávajú ju).

Scott má veľkú záľubu vo Svätom Písme. A práve tu (však kde inde) nachádza všetky potrebné podklady, aby nám Máriu priblížil. Prechádza od stvorenia sveta, cez prorokov až po Nový zákon a knihu Zjavení svätého Jána. Všade je niečo a dohromady to dáva presný a podrobnejší obraz Božej a našej matky.

V prvom rade si musím uvedomiť, že Mária je naša mama. A rovnako ako máme občas tendenciu, hanbiť sa za rodičov, Mária nie je výnimkou. Dôležité je však uvedomiť si, prečo to robíme. Veď rovnako ako naši vlastní rodičia túžia po tom, aby sme sa mali dobre, chce to i Mária. Musíme jednoducho v tomto poznaní dozrieť.

Myslím si, že niekedy najmenej poznáme to, čo je naväčšmi na očiach (G. K. Chesterton)

Schválne. Koľkokrát sa Mária vo Svätom písme vyskytuje? Takže započítame Ježišovo narodenie a detstvo, svadbu v Káne, ukrižovanie, zoslanie Ducha Svätého a nejaké to spomenutie Ježišovej matky počas Ježišohov učenia. Z toho teda životopis neposkladáme. Čo ale autor urobil je, že využíva jej predobrazy vo Svätom Písme. Taká Eva, ako prvá žena a účastníčka prvého hriechu, bola Máriin predobraz. Čo sa Evou pokazilo, to ale Mária napráva a svojím súhlasom nás sprostredkuje očistenie.

Alebo Archa zmluvy. Tá je pre Židov nenávratne stratená. Bola ukrytá v horách, aby sa k nej nedostali nepriateľské národy, nikto ju už ale viac neobjavil. Ján nám ale v Zjavení popisuje jej objavenie. Nie však v podobe, v akej je opísaná v knihách Starého Zákona, ale ako ženu, ktorá sprostredkovala priamu Božiu prítomnosť. Ako Máriu, ktorá bojuje proti drakovi. Ako Nepoškvrnenú, ktorá šliape hlavu hada. Ako znovunájdenú archu plnú milostí. Archa bola pre Židov nesmierne cenná. V nej totiť s nimi prebýval Boh.

Keď je reč o Máriinej úlohe v Božom pláne spásy, slovo „matka“ neznamená len pomenovanie, ale aj úlohu.

Mária a Cirkev je osobitná téma, na ktorú sú napísané celé knihy. Na jednej strane majú veľa spoločné, na druhej sa dopĺňajú. Cirkev pomáha pochopiť Máriinej podstaty dogmami, ktoré vydáva. Čo dogma predstavuje si povieme slovami súčasného pápeža Benedikta XVI.: “Dogma nie je podľa definície nič iné ako vysvetlenie Písma.” V našom prípade nás teda nenecháva na pochybách, ako to bolo napríklad s Máriiným narodením alebo nanebovzatím. Paralelne s úlohou Cirkvi nám Ježiš dal ako matku svoju vlastnú mamu Máriu.

Kniha si u mňa vylepšuje skóre záverečnými kapitolami o Ruženci a autorovej osobnej skúsenosti s objasňovaním dogiem bývalému protestantskému. Zvlášť ma oslovila čast o “venci ruží”. Pre autora to muselo byť niečo úplne nové v porovnaní jeho predchádzajúcimi modlitbami. Mal som pocit, akoby ešte počas písania tejto kapitoly odhaľoval ďalšie skryté krásy tejto modlitby a ich zdieľaním povzbudzoval k pravidelnej modlitbe.

Toto bol iba výber zamyslení, ktoré je možné v knihe nájsť. Obrazov Márie je veľmi veľa a ani v tejto knihe nenájdeme všetky. Veľa z nich si musíme nájsť a premeditovať sami, pretože poznanie nebýva zadarmo.

— článok vyšiel v časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Kto si Mária si objednajte na Zachej.sk

SaveSave

SaveSave

SaveSaveSaveSave