Kresťan väčšinou nie je lepší ako ktokoľvek iný tvrdí vo svojej knihe Timothy Radcliffe, dominikán, ktorý momentálne žije a tvorí v dominikánskej komunite v Oxforde.

Ku knihe som sa dostal na stretnutí Dotyk krásy, ktoré organizovali dominikáni v Banskej Štiavnici. Autora, ako bývalého šefa rádu kazateľov, a jeho dielo som si vybral ako prvý náhľad na dominikánsku tvorbu. Nesklamal som sa.

Kniha má do 300 strán, a tak mi už na začiatku bolo jasné, že obsah pod titulom “Prečo byť kresťanom” nebude iba v štýle: “lebo je to tak správne”, ale autor bude hĺbať o niečo viac. A veru, nebolo to ani obyčajné zamýšľanie sa autora, ktorý by trpel nedostatočným pohľadom na svet vonku kvôli malému oknu vo svojej izbe a slabo horiacej sviečke. Timothy Radcliffe mi jednak bohatým zoznamom použitej literatúry, a potom spôsobom akým jednotlivé zdroje použil a prepojil dokázal, že zamyslieť sa nad touto otázkou nie je triviálne a vyžaduje prehľad vo veľkom množstve oblastí.

Nielen teória

Autor sa vyjadruje nielen ku kresťanstvu samotnému, ale prepája život viery s množstvom ďalších životných situácií, hoci, ako tvrdí v závere, rozsah knihy mu nedovolil venovať sa ďalším témam, ktoré by si to tiež zaslúžili. Venuje sa politike, dianiu vo svete, vyjadruje sa k manželstvu, sexualite  a spolužitiu partnerov. Neodbočuje ani od témy životného prostredia a zároveň spomína a rozoberá komunikáciu v rámci Cirkvi a diskusiu s predstaviteľmi ostatných náboženstiev.

Z toho, čo som napísal to môže vyznieť ako makropohľad na kresťantstvo a svet a celkovo jeden veľký guláš. Ale autor píše tak brilantne, že jednotlivé časti nenásilnou formou prepája so správaním kresťana v jeho každodennom živote a jeden celok logicky ústi do druhého.

Jediný dôvod prečo byť kresťanom je ten, že kresťanstvo je pravdivé.

Názov môže zavádzať

Kniha nedáva odpoveď na otázku prečo. Skôr by sa mi tam hodilo zámeno “Ako”. Ako by bolo dôstojné a správne konať človeku, ktorý sa chce titulovať prívlastkom kresťan v tej rôznych každodenných situáciách. Aký postoj zaujať, ako svedčiť pred ostatnými. Timothy Radcliffe ale nepoužíva direktívny spôsob vysvetľovania, teda štýl: “Toto a toto je veľmi zlé a hento a tamto zasa obrosky dobré…”. Je to ako rozhovor s kamarátom, ktorý vie, ako s nami jednoducho a priamočiaro komunikovať.

Môžeme rozprávať, koľko chceme, o láske, slobode či nádeji, no ak o nich nebude svedčiť aj náš život, nadarmo plytváme dychom.”

Každá dobrá kniha má svoj obsah s názvami kapitol, ktoré čitateľovi zjednodušujú prvotný prehľad o knihe. V tomto prípade ma obsah skôr zmiatol. Veď kapitoly s názvami Telesná elektrina, Pokojné more alebo Párenie pánd veľmi priamočiare nie sú. Všetko má ale svoj význam. Za všetky spomeniem iba Párenie pánd, kde sa autore venuje problémom v diskusii.

Párenie pánd

Ide o to, že pandy sa dokážu páriť iba vo svojom prirodzenom prostredí, a preto je takmer nemožné, aby mali pandy potomstvo v priestoroch ZOO. Rovnako je to v prípade komunikácie medzi ľuďmi. Prostredie ovplyvňuje to, ako sa veci vyvýjajú. Treba na to pamätať a nerobiť unáhlené závery.

Kniha určite nie je čítaním pre prváčikov na základnej škole. Treba si na ňu nájsť čas a venovať pozornosť autorovmu toku myšlienok. Ak Vás ale zaujíma sofistikovaný pohľad na kreťanstvo, spoločnosť a vlastne každodenný život, tak ste našli svoju must-read knihu.

Podstatou kresťanstva je poukázať predovšetkým na to, že náš život má zmysel a smeruje k svojmu konečnému cieľu.

— článok vyšiel v časopise Lúče, ktorý vydáva Združenie mariánskej mládeže

TIP: Knihu Prečo byť kresťanom si objednajte na Zachej.sk

SaveSave